banner
    Etusivu  TILAT  Hakeminen  Yhteystiedot home|email|sitemap   

ASUKASVALINNAT, vanhustenhuolto

Asukasvalinnat tekee SAS-työryhmä.

SAS-lyhenne tulee sanoista: S/selvitä, A/arvioi, S/sijoita.
Tehtävä:
Vaikuttaa omalta osaltaan vanhustenhuollon palvelurakenteen oikeaan painotukseen tukemalla vanhusten kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Arvioida ja miettiä erittäin runsaasti hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville vanhuksille tarkoituksenmukaisinta jatkosijoituspaikkaa, joko palveluasumiseen tai/ja laitoshoitoon.
Tavoite:
Jatkohoitopaikan nopea ja joustava järjestäminen 1 kk kuluessa kaikille niille henkilöille, joilla ei ole akuuttia sairaalahoidon tarvetta.
-> Kotihoidon ensisijaisuus vanhusten palvelujen järjestämisessä ja että kotiutus toteutetaan mahdollisimman pian
-> Laitos- ja palveluasumiseen sijoittuminen yhden kuukauden kuluessa siitä kun todetaan ns. siirtokuntoisuus eli ei ole enää akuuttia sairaalahoidon tarvetta
Sijoittaminen: SAS-työryhmä esittää henkilöitä vapautuviin laitos- ja palveluasumisen paikkoihin ja koti- ja asumispalvelujen päällikkö allekirjoittaa siitä tehtävän kaikkia yksiköitä koskevan viranhaltijapäätöksen: sijoituspäätös laitos- ja palveluasumiseen.

Asukkaaksi hakeutumiseen antaa lisätietoja SAS-yhteyshenkilöt:
Sosiaalityöntekijä puh. 880 2135, 044 780 1624

 

Tietoja palveluasumisesta saat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä

Asiakasohjausyksikkö Siiri:
Vapaudenkatu 23 B, Saimaankadun ja Vapaudenkadun kulma, 15140 Lahti
Avoinna klo 9-15 
(03) 818 5555

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

Tehostettu palveluasuminen